Przyjaciele

ZASŁUŻENI DLA LOK HUZAR

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zasłużonym dla Jednostki Terenowej 0911 Stowarzyszenia Ligii Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich, w różnych okolicznościach mogliśmy liczyć na bezinteresowną pomoc ze strony osób propagujących działalność LOK-u więc to dla nich przeznaczyliśmy ten wątek na Naszej stronie.

huzar

przy Zarządzie Wojewódzkim LOK w Opolu