Rok 2015

17.12.2015

Obrona Terytorialna w dniu 17.12.2015 realizowała na obiekcie strzelnicy zajęcia ogólnowojskowe w ramach tematu : Klasyfikacja i budowa broni i amunicji strzeleckiej, zasady strzelania z broni strzeleckiej, podstawowe pojęcia teorii strzału,  zasady strzelania z karabinka kbk AKMS 7,62mm. W trakcie zajęć Huzarzy mieli okazję zapoznania się z budową i konserwacją karabinka kbk AKMS 7,62, poznali rodzaje amunicji strzeleckiej, oraz mieli możliwość poznania zasad strzelania z karabinka. Zajęcia odbyły się w ramach Programu Szkolenia Ogólnowojskowego “HUZAR”. 

369c67_0f114126a47549ed95c6f32730b29b3f 369c67_5d094ba3b5dd4b0ebacc84b3b5936c51 369c67_6a9bde778d7c427ea0d75e8e0dd926a5

08.12.2015

W związku z realizowanym planem pracy w ramach Uchwały 1/2015 Zarządu Terenowego LOK Huzar zrealizowaliśmy zbiórkę maskotek które zostały przekazane wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Leśnicy ul. Kozielska. Zaprosiliśmy do współpracy z LOK-iem także dyrektora placówki Pana Ryszarda Baszuka, który bardzo pozytywnie wyraził swoją opinię o tej inicjatywie. 

369c67_0733baa393f440d6874729cffda72591 369c67_f4865b0313ca432ca712c8aec79b64bc

15.11.2015

Sekcja Obrony Terytorialnej w dniu 15.11.2015 od wczesnych godzin porannych realizowała ćwiczenia ogólnowojskowe w Strzelcach Opolskich. Tematem tych ćwiczeń była Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia i wykorzystanie podstawowych środków ochrony osobistej, Budowa i zasada działania i sposób uzycia ręcznych granatów tj. zaczepny RG42 i obronny F1, natomiast na zakończenie zajęć zrealizowano zajęcia o tematyce SERE poziom A ( rozpalanie ognia), we wszystkich zajęciach skutecznie przeszkadzał nam deszcz i wszechobecna woda lecz taka aura nie była straszna uczestnikom szkolenia podczas realizacji zajęć.

Zajęcia odbyły się planowo zgodnie z Planem Szkolenia Ogólnowojskowego “HUZAR”  Ligi Obrony Kraju.

369c67_67cf297495e6416a9421dafcfa6849a7 369c67_291cf03fa69e4a7eb6b181654d325626 369c67_333a5eb8be7a4c629aa48129f28f0831

11.11.2015

Na terenie Strzelnicy kulowej Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich rozegrano zawody Rekreacyjne w Strzelaniu “KARABIN/PISTOLET” Strzelanie obywało się na sprzęcie klubowym pistolet kal. 4,5mm wz.1970 „Łucznik” oraz karabin kal.4,5mm „Slavia 631,634” Do zawodów zgłosiło się 13 zawodników celem zawodów było popularyzowanie dyscypliny sportowej strzelectwo sportowe oraz wyrabianie i utrwalanie wśród zawodników zwłaszcza wśród młodzieży pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego poprzez uczestnictwo w zawodach. Zawody miały charakter otwarty i były w całości non profit.

Wyniki Zawodów :

W kategorii „Karabin”:                          W kategorii „pistolet”:                                    W kategorii “najlepszy strzelec”

I miejsce Dariusz Urbaś 74pkt               I miejsce Marcin Malec 58pkt                       I miejsce Marcin Malec 128pkt

II miejsce Marcin Malec 70pkt     II miejsce Tadeusz Krajewski 53pkt             II miejsce Piotr Płatek 113pkt

III miejsce Piotr Płatek 63pkt                 III miejsce Piotr Płatek 50pkt                       III miejsce Dariusz Urbaś 95pkt

Natomiast po zawodach mieliśmy przyjemność powitać w naszym gronie  nowych członków którzy uroczyście złożyli ślubowanie .

369c67_7c98a42ec9924a599590e0ca1c9b3dbd 369c67_9be5d867c1774790b225c9e5d36cfe69 369c67_019b4ddd52dc438a9522302ab0679975 369c67_caccab653c2345758b1121adad68a56b 369c67_65e5a8bae7df47b8b532529d0da255d8 369c67_0946b200d68d4f5bb119eed644ed3486

369c67_56adb812ee7347fbbe625a3b80c082fd

29.10.2015

w październiku 2015roku dzięki uprzejmości dyrektora płk/rez/ Jacka Sierżyńskiemu otrzymano z Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Opolu broń sportową w postaci 2 szt. karabinków CZ „Slavia” 631 kal. 4,5mm oraz CZ „Slavia” 635 kal.4,5mm oraz 5 szt. pistoletów sportowych „Łucznik” wz. 1970 kal. 4,5mm w ten sposób wzbogacając bazę sprzętową o profesjonalne wyposażenie do uprawiania wspaniałej dyscypliny sportowej jaką jest strzelectwo sportowe, jak również zakupiono 3pary rękawic bokserskich m-ki „Evolution” oraz 3pary tzw. łap trenera m-ki „Evolution” w celu poszerzenia bazy sprzętowej do uprawiania przez członków LOK samoobrony.

369c67_a5146001975c46e0bc4464c588ed9a61

Dane techniczne:

ŁUCZNIK WZ.70                                  SLAVIA 631

rodzaj: sprężynowa                              rodzaj: sprężynowa

waga: 1025g                                          waga: 3100g

długość lufy: 150 mm                          dł. lufy: 530mm

długość całkowita: 320mm                długość całkowita: 1160mm

prędkość początkowa: 90 m/s           moc: 7-8J

kaliber: 4,5 mm                                    kaliber: 4,5mm

369c67_856a175923144bc285224fc6f55d783e

 

 

 

09.10.2015 

podjęto współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich reprezentowanej przez dyrektor szkoły Halinę Kajsturę w zakresie wspólnych przedsięwzięć realizowanych z uczniami klasy mundurowej której przewodzi mjr/rez/ Wiesław Kędzierski. W związku z czym w dniu 09 października 2015roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów klasy mundurowej, na którym nie zabrakło rodziców uczniów oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego: Józef Swaczyna Starosta Strzelecki, Waldemar Gaida Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, ks. Rudolf Nieświec proboszcz Parafii Pw. Św. Wawrzyńca, przedstawiciele 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, oraz Prezes Zarządu Terenowego Jednostki Terenowej 0911 „HUZAR” Ligi Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich Grzegorz Płatek. Natomiast już 19.10.2015r odbyła się pierwsza lekcja wychowawcza na której wprowadzono uczni klasy mundurowej w zadania i działalność Ligi Obrony Kraju. W ten sposób Jednostka Terenowa LOK Huzar w Strzelcach Opolskich otwarła nowy rozdział swojej działalności poszerzając działalność o współpracę z placówką szkolną CKZiU w Strzelcach Op.

KLIK

369c67_5dc4e3859fa24bfc86cae1231063ef42 369c67_a34191bfc6c54cafa88ba76f5b116f99

10.10.2015

w dniu 10.10.2015r od godz. 08:00 na terenie Strzelnicy Zakładu Karnego nr 1 na Farskiej Kolonii Liga Obrony Kraju “HUZAR” w Strzelcach Opolskich przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz Zarządu Gminnego Strzelce Opolskie Ochotniczych Straży Pożarnych i sponsora “Restauracji Na Szlaku” z Leśnicy, przeprowadziła zawody gminne Sportowo-Obronne dla podmiotów wchodzących w skład Obrony Cywilnej Kraju pod nazwą “OCK I/2015” o puchar Burmistrza Strzelec Opolskich.
Celem zawodów było popularyzowanie wśród uczestników wchodzących w skład Obrony Cywilnej Kraju zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych gminy Strzelce Opolskie wiedzy o współczesnych Siłach Zbrojnych RP, w tym zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej i ogólnozawodowej strażaków ochotników w kierunku umiejętności ratowniczych i obronnych.
Zawody były formą rywalizacji zespołów 3 osobowych w zakresie umiejętności sportowo-obronnych i ratowniczych.
Do zawodów zgłosiły się 4 zespoły OSP Osiek, OSP Warmątowice, OSP Rozmierka, OSP Kadłub łącznie 12 zawodników.
W trakcie zawodów rozegrano cztery konkurencje dla zawodników takie jak:
1. Strzelanie bojowe z karabinka na dystansie 30metrów wraz z strzelaniem sportowym z rewolweru na dystansie 10metrów,
2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych BLS (RKO) wraz z układaniem w pozycji bezpiecznej
3. przenoszenie poszkodowanego na noszach na dystansie 100metrów z przeszkodami, na czas
4. rzut granatem F1 na celność
I miejsce w klasyfikacji ogólnej zajął zespół z Ochotniczej Straży Pożarnej z Warmątowic
II miejsce w klasyfikacji ogólnej zajął zespół Ochotniczej Straży Pożarnej z Kadłuba
III miejsce w klasyfikacji ogólnej zajął zespół Ochotniczej Straży Pożarnej z Rozmierki
natomiast dodatkowo oceniano wyniki w klasyfikacji indywidualnej ze strzelania gdzie:
I miejsce za wynik 85pkt. wywalczył druh Fiołka Marek z OSP w Warmątowicach
II miejsce za wynik 83pkt wywalczył druh Wolny Krzysztof z OSP w Osieku
III miejsce za wynik 71pkt wywalczył druh Bytomski Jan z OSP Rozmierka
Zwycięskim zespołom i strzelcom dyplomy wraz z pucharami i nagrodami wręczyli Pan Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc wraz z Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego UM Strzelce Op Janem Boguszem oraz Prezes Ligi Obrony Kraju “Huzar” w Strzelcach Opolskich Grzegorz Płatek.
Całość zawodów podsumowano wspólnym ogniskiem przy pysznym poczęstunku dzięki uprzejmości właściciela “Restauracji Na Szlaku” w Leśnicy Edwarda Kuszka, oraz dla uczestników zawodów i gości zorganizowano prezentację broni palnej dzięki wsparciu Stowarzyszenia byłych funkcjonariuszy służb mundurowych “Pasjonat” z Opola.,

369c67_4333ba2ebfb64d81b2eca01027be244c 369c67_59487cee479441d5af7bb36a134a9eb1 369c67_db0a53e2f68c4d40a15a4d9fb5c3c76d 369c67_026f4abc9c0c46f69d70e904e9ec5d65 369c67_2839df85400c45b4a29d822fe32d8ba8

06.09.2015r

Również we wrześniu 2015r po urodzinach militarnych 06.09.2015r w LOK Huzar ze Strzelec Opolskich wzięliśmy udział w Dożynkach Gminnych sołectwa Suche łany w Strzelcach Opolskich ul. Kozielska, gdzie wystawiliśmy w ramach akcji promującej wystawę z wyposażeniem militarnym używanym przez członków LOK Huzar, oraz zorganizowaliśmy strzelnicę pneumatyczną, na której przeprowadzono mini konkurs strzelecki dla uczestników festynu, natomiast nagrody ufundowało sołectwo Suche Łany. W ramach uczestnictwa w festynie informowaliśmy lokalne społeczeństwo o celach statutowych naszej działalności, prowadziliśmy dla zainteresowanych osób prelekcje dotyczące aktualnego wyposażenia militarnego Sił Zbrojnych RP, wyświetlaliśmy film promocyjny LOK Huzar, oraz zachęcaliśmy do wstępowania w szeregi stowarzyszenia. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu sołtysa Arnolda Kozioł sołectwa Suche Łany. Natomiast po Dożynkach Zarząd Jednostki Terenowej 0911 LOK Huzar w ramach spotkania uchwalił Uchwałę XI/3/2015 wprowadzającą uproszczony sposób opłacania składek, oraz porozumienia z Zakładem Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, i Państwową Strażą Pożarną w Strzelcach Opolskich.

369c67_88cbb512a9f94489ae05b78df837daa6 369c67_a0df1468a1e548338741742674ae1a86 369c67_d093a5826c844aaea27301ae7866e2eb

05.09.2015r

Wrzesień 2015roku w Jednostce Terenowej 0911 Ligi Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich rozpoczął się bardzo aktywnie głównie dlatego, iż podjęto ponownie działalność po wakacyjnym okresie zawieszenia. W dniu 05.09.2015r w Leśnicy zorganizowano Urodziny Militarne dla naszego młodego przyjaciela Bartka lat 8 i jego kolegów, gdzie chłopcy mogli uczestniczyć w zajęciach, których celem było ukazanie rąbka fachu jakim jest służba żołnierska, w tym celu zorganizowaliśmy dla młodych kadetów sześć specjalności które każdy zaliczył takich jak:

medyk – przeprowadzono animację związaną z udzielaniem pierwszej pomocy

saper- tu kadeci zetknęli się z pracą na wykrywaczu metali,

radiooperator- w tej specjalności kadeci rozwijali węzeł łączności polowej i nawiązywali łączność

zwiadowca- nasi mali przyjaciele pokonywali z dziką zwinnością specjalny tor przeszkód

strzelec- najbardziej wyczekiwana specjalność dzięki której można było postrzelać na celność z broni ASG do tarcz w specjalnie przygotowanej strzelnicy.

Całość dopełniło wręczenie dyplomów dla uczestników spotkania, oraz pogawędka na temat zajęć z bardzo zadowolonymi opiekunami maluchów. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu p. Magdaleny Kuźmiuk-Garbacz z Leśnicy, która nas jako LOK zaprosiła do zrealizowania takich zajęć.

369c67_42b5221ddc8f42d88b09b756bfe235cc 369c67_505c97cba7e24f95a87682aff89451bc 369c67_370503f6648f4c2caf9ca6f266e5d1f1 369c67_d8bc1994ce4b43c0a966e853dd756603

23.04.2015

Członkowie Jednostki Terenowej 0911 HUZAR Strzelce Opolskie wzięli udział w organizowanym przez Szkołę Podstawową im.Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy festynie związanym z IX Regionalnym Sejmikiem Ekologicznym dla dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej.

Dzięki naszemu wsparciu młodzi ludzie mogli się zapoznać z podstawowym wyposażeniem wojskowym, wziąć udział we współzawodnictwie strzeleckim ASG w strzelaniu do tarcz na zorganizowanej przez nas strzelnicy , oraz oraz wziąć udział we współzawodnictwie w konkurencjach wojskowych . Za udzielone wsparcie ze strony naszego stowarzyszenia zostaliśmy odznaczeni medalem jako przyjaciele szkoły. Mamy nadzieję że w przyszłości również w innych placówkach edukacyjnych powiatu strzeleckiego, uda nam się wpisać w kanon cyklicznych imprez szkolnych propagując w ten sposób obywatelski stosunek do służby na rzecz obronności Polski.

369c67_5d8ecd519f51403997804cbf109e7693 369c67_b738ea1e1a114381add145d3be8e2e8e 369c67_f2c6a777486d4536a189053d7bdbd063 369c67_0af715376ba14032a88bd115031a1f9e

 

18.04.2015

W terminie 17-18.04.2015 braliśmy udział w manewrach urodzinowych Grupy Bat z Łodzi pod kryptonimem “Mangusta 10” wspólnie z formacją ASG Centurion Opole w plutonie K03

Impreza odbyła się w miejscowości Biały Brzeg na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego 

369c67_ebb7794aca66459b854cf55173831950369c67_6a22a7ada4ea440aaeb1b7069d82708d 369c67_26dee83974ba4ae0be8e8203f4d1ec94  20150418_140815

 

08.03.2015

W dniu 08.03.2015r członkowie Jednostki Terenowej LOK Huzar zakończyli cykl szkolenia rozpoczętego z początkiem lutego br których celem  było podniesienie kwalifikacji zawodowych w tym zakresie nasi członkowie uzyskali tytuły instruktorów sportu strzelectwo sportowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w taktyce czerwonej.

01.03.2015

W dniu 01.03.2015 o godz. 10:00 w lesie Hubertus na styku województw śląskiego i opolskiego w miejscu określanym przez historie jako „Śląski Katyń” członkowie Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich z Jednostki Terenowej 0911 „Huzar” uczcili pamięć pomordowanych „Żołnierzy Wyklętych” w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości udział wzięli Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego LOK w Opolu płk. Marek Sierżyński, Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych w Strzelcach Opolskich płk. Ireneusz Zaguła, oraz hm. Jerzy Doliński ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Krapkowice wraz z harcerzami. Obecni byli również weterani Wojska Polskiego w stanie spoczynku oraz pozostali goście. W trakcie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odegrano Hymn, złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary mordu na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, oraz przypomniano historię tzw.”Polany Śmierci” w której pomordowano we wrześniu 1946roku żołnierzy – partyzantów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczących z ustrojem komunistycznym, których podstępem zwabiono i zamordowano w jednej z największych operacji kombinowanych pod kryptonimem „Lawina” Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. Następnie oprawcy starali się zatrzeć ślady, lecz nieskutecznie gdyż pamięć o tej zbrodni przetrwała ustrój w którym się wydarzyła dzięki czemu polanę śmierci nazywa się dzisiaj „Śląskim Katyniem” i wbrew woli oprawców po 69latach pełni ona dzisiaj rolę symbolu obowiązku patriotycznego wobec ojczyzny oraz męczeńskiej walki z reżimem komunistycznym.

Uroczystości podniosłego charakteru nadali sygnaliści z OSP w Dziewkowicach którzy dzięki uprzejmości p.Jerzego Bogusza wzięli udział w uroczystości, ponadto okazana pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia ze strony Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pozwoliła nadać niepowtarzalnego klimatu zadumy i refleksji nad wydarzeniami z września 1946roku. Natomiast po uroczystości zebranych gości zaproszono na gorący poczęstunek grochówką udostępnioną dzięki uprzejmości właściciela restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy. Wszystkie te okoliczności stworzyły niepowtarzalną atmosferę święta które mamy nadzieję trwale zapisze się w kalendarzu uroczystości patriotycznych obchodzonych w tym właśnie miejscu co roku.

369c67_51eda3ad94c9441e86d6a012cba28c0e 369c67_e62d2a156ddf4682b19df243ae3f4aae 369c67_37b3d8a9b0274e89bf09e1f2f01cfbaf

 

09.01.2015

Po długiej przerwie międzyświątecznej członkowie LOK spotkali sie na strzelnicy podczas strzelania z broni krótkiej, w ten sposób otwarto nowy sezon 2015, oraz przeprowadzono spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność za rok 2014 

20150109_200202 20150109_181434 20150109_181504

 

przy Zarządzie Wojewódzkim LOK w Opolu